Skład Zarządu WMZTS:

Michał Ogrodniczak- Prezes Zarządu

Joanna Ryba - Członek Zarządu

Robert Karniej - Członek Zarządu

Tomasz Sposób- Członek Zarządu

Kamil Kurowski - Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej WMZTS:

Paweł Zieliński - Członek Komisji

Cezary Bossowski - Członek Komisji

Krzysztof Jarmołowicz - Członek Komisji