Adres do korespondencji
Stanowisko:
Tadeusz Czyczel
Adres:
Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego
ul. Herdera 3/1
14-100 Ostróda
Telefon:
668 140 057