3.10.2012

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego deleguje na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS PZTS następujących sędziów:
1. Zbigniewa Zalesińskiego
2. Andrzeja Gierlofa