07.06.11

Informacja dotycząca licencji klubowych w sezonie 2011/2012. W rozwinięciu list Dyrektora Biura PZTS - pana Wojciecha Klimaszewskiego.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym sezonem rozgrywek przypominamy, że od dnia 16 października 2010 r. obowiązuje ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 ze zm., dalej powoływana jako „Ustawa”), która zastąpiła obowiązujące dotąd: Ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675 j.t.) oraz Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., nr 155, poz. 1298 z zm.).

W świetle powyższego podkreślamy, że klubami sportowymi w myśl zapisów Ustawy mogą być wyłącznie kluby sportowe posiadające osobowość prawną (za wyjątkiem szczególnej formy klubu sportowego jakim jest Uczniowski Klub Sportowy).

W związku z powyższym informujemy, że na sezon 2011/2012 nie będą wydawane licencje klubowe dla podmiotów nie spełniających powyższych wymogów.

Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji do klubów w Państwa Okręgach oraz zwrócenie szczególnej uwagi na powyższy fakt podczas wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie licencji klubowej na sezon 2011/2012.

Licencje na sezon 2011/2012 będą wydawane w oparciu o nowy Regulamin nadawania i pozbawiania licencji zawodniczych, klubowych i trenerskich (projekt tego Regulaminu był z Państwem konsultowany w marcu br.), który będzie przedmiotem zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu PZTS w dniu 14.06.2011 roku.

Nowa wersja Regulaminu zostanie opublikowana i przesłana do Państwa wiadomości natychmiast po jej zatwierdzeniu przez Zarząd PZTS.

Z poważaniem,

Dyrektor Biura PZTS

Wojciech Klimaszewski

Warszawa, 02.06.2011