18.02.2010

Termin i miejsce: 27.02.2010 r. (sobota); hala sportowa OSiR w Gołdapi.

 

 

 

 

Cel imprezy -  popularyzacja tenisa stołowego na terenie powiatu gołdapskiego oraz wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach:
- szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy),
- szkoły ponadpodstawowe (dziewczęta i chłopcy),
- open,
- weterani (powyżej 40 lat).
 
Organizator: Gołdapska Rada Sportu.
 
Sędzia główny zawodów: Dariusz Karniej, tel. 600 274 632.
 
Rozpoczęcie zawodow: godz. 8.30, zapisy o godz. 8.00.
 
System rozgrywek: do dwóch przegranych, a przy małej frekwencji w danej kategorii - system każdy z kazdym.
 
Nagrody: za zajęcie miejsc I-III puchary i pamiątkowe dyplomy.
 
Wpisowe: młodzież szkolna - 5 zł, pozostali - 10 zł.