8 czerwca w Lidzbarku Warmińskim odbyło się zebranie Zarządu WMZTS.

 

 

 

Ustalenia Zarządu WMZTS:

1. Omówienie bieżącej działalności.

Ad. 1. Stwierdzono, że biuro WMZTS działa sprawnie. Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco.

2. Ocena startów reprezentantów WMZTS we wszystkich kategoriach wiekowych.

Ad. 2. Udział reprezentantów WMZTS w MP oceniono, na aktualne możliwości, jako dobry. Jest grupa zawodników/ek, w których/re należy inwestować.

3. Omówienie poziomu szkolenia najmłodszych w odniesieniu do Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików.

Ad. 3. Mamy niewielką grupę zawodników/ek nawiązującą rywalizację z Mazowszem. Na ich tle wypadliśmy bardzo słabo.

4. Zatwierdzenie zmian osobowych w kadrze wojewódzkiej juniorów i młodzików.

Ad. 4. Został zmieniony skład kadry wojewódzkiej. Na naszej stronie ukaże się w środę (10 czerwca).

5. Zasady powoływania na obozy kadry wojewódzkiej.

Ad. 5. W związku z tym, że finanse na funkcjonowanie kadry wojewódzkiej juniorów wypracowują tylko zawodnicy/ki, którzy/re startują w MP, postanowiono zwiększyć tym zawodnikom/czkom ilość dni szkoleniowych i nie powoływać pełnej szesnastki (tyle miejsc mamy w KWJ) na wszystkie zgrupowania.

6. Zatwierdzenie terminów, miejsc, ilości uczestników zgrupowań letnich.

Ad. 6. Terminy, miejsca zgrupowań, składy zgrupowań podane zostaną na naszej stronie 10 czerwca.

7. Omówienie tematów zgłoszonych przez członków WMZTS.

Ad. 7. Nie zgłoszono żadnych tematów i uwag o działalności WMZTS.

Zrozumieliśmy to jako poparcie i akceptację stylu naszego działania. Pragniemy malkontenckie rozmowy zakrapiane trunkami zamienić w twórcze działanie w kierunku zainteresowania młodzieży tenisem stołowym i pomoc tym, którzy chcą uprawiać tę dyscyplinę sportu wyczynowo.

 

Za Zarząd WMZTS,

prezes Zbyszek Pietkiewicz