Wykaz klubów z województwa warmińsko-mazurskiego, którym przyznano stoły.

  1.UKS "OLIMPIA" Słowackiego 1
      11-200 BARTOSZYCE
      ZSzk.P-Gim.nr 2 woj. warmińsko-mazurskie  pow. bartoszycki 

    2.LUKS ABC "ŻAK" Pisanica 65
      19-314 KALINOWO // PISANICA
      LZS woj. warmińsko-mazurskie  pow. ełcki 

    3.UKS "ORKAN" Karaś 23
      14-200 IŁAWA // KARAŚ
      SSP Karaś woj. warmińsko-mazurskie  pow. iławski

    4.UKS przy ZSzkO Jagiełły 1
      13-100 NIDZICA
      ZSzk.Ogóln. woj. warmińsko-mazurskie  pow. nidzicki