KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM

- Klub Sportowy AZS UWM Olsztyn

2. Patronat honorowy:

- Warmińsko – Mazurski Związek Tenisa Stołowego

3. Cel turnieju:

  • · popularyzowanie tenisa stołowego, stwarzanie możliwości sportowej rywalizacji wśród studentów,
  • · ukazanie form czynnego wypoczynku, upowszechnianie aktywności fizycznej,
  • · integracja studentów UWM Olsztyn,
  • · wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych.

4. Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany w sobotę 14.12.2019 r. przy ulicy Żołnierskiej 14.

- Dodatkowych informacji o turnieju udziela:
Michał Ogrodniczak – tel. 512 683 967
Joanna Ryba – tel. 690 367 070

5. Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zawodników w dniu rozgrywania zawodów.

Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych:

- studentki

- studenci

6. System rozgrywek:

W zależności od zgłoszonych zawodników albo system „każdy z każdym”, albo system „do dwóch przegranych”. 

Rozstawienie najlepszych na podstawie rankingu PZTS.

 7. Program zawodów:

- 9:20- 9:45 – przyjmowanie zgłoszeń

- 9:45 - odprawa techniczna

- 10:00 - rozpoczęcie rozgrywek w obu kategoriach

8. Sędzia Główny:

- Sędzia WMZTS Joanna Ryba

9. Nagrody:

Za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają puchar, pamiątkowe gadżety oraz nagrody finansowe.

 10. Informacje dodatkowe:

- turniej zostanie rozegrany piłeczkami plastikowymi,

- turniej zostanie rozegrany na 5 stołach  „andro”,

- sprawy nie objęte niniejszym regulaminem (np.: kwestie sporne) rozstrzyga organizator.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie