Zarząd WMZTS przypomina o obowiązku wykupienia licencji klubowych i zawodniczych, które stanowią podstawę do uczestnictwa w wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych, mistrzostwach województwa i rozgrywkach ligowych. Jednocześnie informujemy, że od 1 września wszedł zakaz używania klejów zawierających toksyczne substancje lotne. Przepis ten będzie egzekwowany już na pierwszym wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym. WMZTS