Informuję, że na wniosek większosci uprawnionych klubów, w dniu 26 czerwca 2008 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Olsztynie w sali konferencyjnej OSiR przy Al. Piłsudskiego 69A odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Warmińsko-Mazurskiego Zwišzku Tenisa Stołowego. Celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest odwołanie prezesa i władz zwišzku oraz wybór nowego prezesa i nowych władz zwišzku.

Porzšdek Zebrania:
1. Powitanie i otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczšcego Zebrania.
3. Zatwierdzenie programu Zebrania.
4. Wybór protokolanta.
5. Odwołanie Prezesa.
6. Odwołanie władz Zwišzku.
7. Wybór Prezesa i Zarzšdu.
8. Wybór Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Wolne wnioski..
11. Przedstawienie i głosowanie wniosków i uchwał.
12. Zakończenie zebrania.

Przydział mandatów wyborczych:
ˇ ekstraklasa – 4 mandaty
ˇ I liga – 3 mandaty
ˇ II liga – 2 mandaty
ˇ III liga i pozostali – 1 mandat.

Otrzymujš:
1. Pan Waldemar Buszan
Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego
ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn
2. Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu
ul. Głowackiego 27A, 10-563 Olsztyn
3. Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie
ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn
4. LUKS „Warmia” Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 24, 11-100 Lidzbark Warmiński
5. UKS OGÓLNIAK NIDZICA ul. Władysława Jagiełły 1, 13-100 Nidzica
6. UKS OLIMP KĘTRZYN, ul. Wojska Polskiego 9, 11-400 Kętrzyn
7. UKS ŻAK PISANICA , Pisanica 65, 19-314 Kalinowo
8. LZS LUBAWA , Fijewo 73, 14-260 Lubawa
9. MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA, ul. Herdera 3/1, 14-100 Ostróda
10. MKS MLEXER ELBLĽG ul. Skrzydlata 1A, 82-300 Elblšg
11. MOTOKLUB RESZEL, ul. Jagiełły 4/3, 11-440 Reszel
12. LUKS ORNETA, UL. Sportowa 7, 11-130 Orneta
13. MLKS CZARNI OLECKO, ul. Park 1, 19-400 Olecko
14. UKS SYM-SARNA JEZIORANY, ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany
15. LUKS STAWIGUDA, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
16. MKS MRĽGOWIA MRĽGOWO, ul. Mrongowiusza 1, 11-700 Mršgowo
17. KS BARTOSZYCE - Waldemar Sonnenfeld, ul. Gosiewskiego 2/3, 11-200 Bartoszyce
18. MUKS PIŁECZKA PISZ, UL. 1 MAJA 3a, 12-200 Pisz
19. UKS ŒNIARDWY ORZYSZ - Jan Owczarek, ul.Ełcka 12/1, 12-250 Orzysz
20. GLKS JONKOWO ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
21. UKS RATUSZ GIŻYCKO, ul. Sikorskiego 16/8, 11-500 Giżycko
22. UKS BUDRY – Gminne Gimnazjum, Więcki 8, 11-606 Budry