3.05.08 Ciechanów
Młodziczki:
1.Żbikowska Monika
2.Zdolska Kornelia
3.Lis Marta
4.Domysławska Emilia
5.Kłuba Aleksandra
6.Trochim Aleksandra
7.Maciejewska Paulina
8.Słowikowska Natalia

Młodzicy:
1.Więcek Adrian
2.Bobryk Konrad
3.Gasiul Jakub
4.Kotowski Tomasz
5.Jarmołowicz Kamil
6.Protasiewicz Krystian
7.Pawłowski Mateusz
8.Ferenc Piotr
9.Kuligowski Aleksander

Proszę o udział w tych zawodach wszystkich uprawnionych. Wyniki będą brane pod uwagę przy powoływaniu na obozy kadry wojewódzkiej.