7.04.2008, Ostróda Hala sportowa na ulicy Koœciuszki, godz. 17.00
prawo startu majš zawodniczki i zawodnicy roczników:
1989,1988,1987.