W środę, 21 września 2016 w Lidzbarku Warmińskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego. 

Głównym punktem Zebrania był wybór nowych władz WMZTS oraz wybór delegatów reprezentujących Związek w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

Skład Zarządu WMZTS:

Tadeusz Czyczel - Prezes Zarządu

Grzegorz Gumiński - Członek Zarządu

Witold Kosewski - Członek Zarządu

Michał Ogrodniczak - Członek Zarządu

Zbigniew Bobryk - Członek Zarządu

Artur Gromko - Członek Zarządu

Tadeusz Mierzejewski - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej WMZTS:

Paweł Zieliński - Członek Komisji

Tomasz Golder - Członek Komisji

Piotr Kołaciński - Członek Komisji

Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS

1. Tadeusz Czyczel

2. Grzegorz Gumiński