wmzts

Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego informuje, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego odbędzie się w środę, 21 września 2016 w Sali Term Warmińskich, ul. Kąpielowa 1 w Lidzbarku Warmińskim.

Pierwszy termin Zebranie - godzina 17:00.

Drugi termin Zebrania - godzina 17:30. 

Wkrótce więcej informacji.