w załączniku komunikat organizacyjny VII Memoriału I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza Olecka.