15.10.2012
Sala MOS w Elblągu  ul. Kościuszki 77a. 20.10.2012r  godz  9.00 [sobota]

Kategorie
-Dzieci do 14 roku życia
-Weterani pow 50 lat
-OPEN wszyscy chętni
Nagrody
-we wszystkich kategoriach puchary lub nagrody rzeczowe
-kategoria OPEN- I miejsce 300zł ,II miejsce 200zł ,III miejsce 100zł
Wpisowe 10zł

Regulamin poniżej

I. CEL IMPREZY
1.Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych mieszkańców Elbląga i okolic.
II. ORGANIZATOR
Elbląski Klub Sportowy " Mlexer"  , MOSiR w Elblągu
III. WSPÓŁORGANIZATORZY-SPONSORZY

UM Elbląg ,  Stowarzyszenie Krzewienia Sportu Klub 50 + , "CLEANER"
IV. MIEJSCE
Sala MOS w Elblągu ul. Kościuszki 77a.
V. TERMIN
20 październik 2012 r.
godz.  8.oo – 9.00 - zgłoszenia
godz.  9.oo – 10.00 odprawa techniczna i losowanie .  
godz. 10 .00  -  Uroczyste otwarcie imprezy – Grzegorz Nowaczyk  Prezydent Miasta Elbląg
godz. 10.15  – rozpoczęcie gier
VI.  ZGŁOSZENIA
w dniu zawodów w godz. od 8.oo do 9.oo .
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:
- opłata w wysokości 10zł jest przyjmowana wraz ze zgłoszeniem [kat. do 14 lat  wpisowe 5zł]
- zawodnicy ligowi podają klasę  ligi  w której występują  [ potrzebne do rozstawienia]
VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.
2. Podział na Kategorie :
Dzieci - do 14 roku życia [urodzeni 1998 rok i młodsi ]
Open - wszyscy chętni [ bez ograniczeń ]
Weterani 50+ - pow 50 roku życia [urodzeni 1962   i starsi ]
3. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej w danym dniu.
4. Sędzia główny zawodów – Janusz Sielski
5. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości uczestników w dniu zawodów.
Preferowany system rozgrywek
Dzieci , Weterani   - system do 2 porażek
Open  - zawody zostaną podzielone na 2 etapy – I etap 1.turniej eliminacyjny grupowy
II etap  
II.1. turniej główny [ do 2 porażek]
II.2.turniej pocieszenia [ do 2 porażek]
[Turniej eliminacyjny grupowy  ; rozgrywki w grupach ok 4 osobowych systemem każdy z każdym , 2 najlepszych zawodników awansuje do turnieju głównego , 3 zawodnik przechodzi do turnieju pocieszenia, pozostały zawodnik[zawodnicy] odpadają z turnieju.]
IX. NAGRODY
1. Kategoria - Dzieci -za zajęcie I do III miejsca puchary oraz nagrody rzeczowe.
2.Kategoria -  Weterani – za zajęcie I do III miejsca puchary
3.Kategoria  -Open nagrody finansowe I miejsce 300zł , II miejsce 200zł , III miejsce 100zł
4.Puchary - dla najlepszego amatora , najmłodszego i najstarszego zawodnika , najlepszej zawodniczki
[4.1 Definicja amatora na użytek niniejszego turnieju -osoba od 5 lat nie występująca w żadnej z lig PZTS]
[  4.2 organizator może zorganizować mini turniej w celu wyłonienia najlepszego amatora ]
X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
2. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.
3. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy.
4. Każdy z uczestników imprezy musi mieć własne ubezpieczenie NW
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu