10.05.2012

Komunikat organizacyjny 

Działdowo, 20.05.2012r.  godz. 10.00

1.Organizatorzy:
Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.
2.Termin i miejsce:
20.05.2012r. (niedziela) godz. 10.00, sala Gimnazjum Nr 1 w Działdowie przy ul. Jagiełły 33.
3.Cel:
Popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników  w kat. weteranów w aktywnym i czynnym życiu sportowym. Wyłonienie najlepszych zawodników województwa w poszczególnych kategoriach wiekowych weteranów.
4.Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział zawodnicy zgodnie z n/w kategoriami wiekowymi:
40 -  49 lat (roczniki 1963 – 72)
50 – 59 lat (roczniki 1953 – 62)
60 – 64 lat (roczniki 1948 – 52)
65 – 69 lat (roczniki 1943 – 47)
70 – 74 lat (roczniki 1938 – 42)
75 – + (roczniki 1937 i starsi)
W turnieju rozgrywane będą wyłącznie gry pojedyncze w każdej kat. wiekowej. W przypadku małej liczby uczestników w danej kat. wiekowej  bezpośredni organizator zawodów  może dopuścić  do rywalizacji zawodników z różnych kategorii wiekowych, przyjmując zasadę, że starszy zawodnik gra w kategorii młodszej.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest:
- posiadanie licencji weterana,
- posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego,
- posiadanie obowiązkowego  ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego (zapewnia je posiadanie licencji, w kosztach której jest zawarte obowiązkowe ubezpieczenie).
Do turnieju dopuszczeni będą również zawodnicy bez licencji weterana, lecz tej grupie uczestników organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (grają na własne ryzyko).
5.System rozgrywek:
System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych kategoriach. Warunkiem rozgrywania turnieju w danej kategorii jest udział co najmniej 4 zawodników. Obowiązuje rozstawienie na podstawie wyników poprzednich mistrzostw województwa weteranów. Zasady rozstawiania oraz losowania są następujące: zawodnicy na miejscach 1 i 2 wpisani są na pozycje 1 i 2, zawodnicy na miejscach 3 i 4 losowani są na pozycje 3 i 4, pozostali zawodnicy są rozlosowani.
Wszystkie gry będą rozgrywane do trzech wygranych setów.
Turniej będzie rozgrywany piłeczkami Andro*** (40 mm).
6.Zgłoszenia:
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich rozgrywania.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:

- zameldowanie w województwie warmińsko-mazurskim
- zapoznanie się zawodnika z regulaminem turnieju,
- wpłacenie wpisowego w wysokości 10 zł.
7. Nagrody:
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
8.Uwagi końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.