16.04.2012
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
PÓŁFINAŁOWEGO  TURNIEJU DO  DRUŻYNOWYCH  I  INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW  POLSKI  JUNIORÓW  I  KADETÓW  (OOM) ORAZ  DRUŻYNOWEGO PUCHARU POLSKI MŁODZIKÓW W  TENISIE  STOŁOWYM
1. Organizator:
Mazowiecki  Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska”.

2. Cel imprezy:
Wyłonienie drużyn i uczestników gier indywidualnych na  Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski.

3. Termin i miejsce: 
Turniej zostanie rozegrany w dniu 29.04.2012r. (niedziela) w hali sportowej  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Ciechanowie ul. 17 Stycznia 60C.
godz. 9.00 - losowanie,  9.30 - gry w turnieju indywidualnym,
godz. 10.30 - losowanie, 11.00 -  gry w turnieju drużynowym.

4. Uczestnictwo:
W półfinałach uczestniczą przedstawiciele województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Każde województwo ma prawo wystawić po 2 drużyny i 2 zawodników w  grach pojedynczych w każdej kategorii wiekowej.

5. System rozgrywek:
Zgodnie z regulaminem PZTS.

6. Nagrody:
Awansujący otrzymują puchary i pamiątkowe dyplomy.

7. Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Pozostałe koszty pokrywają jednostki delegujące.
Wpisowe do turnieju drużynowego młodzików i juniorów – 30 zł.
Wpisowe do turnieju indywidualnego młodzików i juniorów – 25 zł.
W kategorii kadetów wpisowego nie pobiera się.

Uwaga:
W przypadku konieczności wykupienia noclegów proszę o kontakt telefoniczny: Marek Romkowski  - 608 459 841.