16.04.2012
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
PÓŁFINAŁOWEGO  TURNIEJU DO  DRUŻYNOWYCH  I  INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW  POLSKI  JUNIOREK  I  KADETEK  (OOM) ORAZ  DRUŻYNOWEGO PUCHARU POLSKI MŁODZICZEK W  TENISIE  STOŁOWYM
1. Organizator:
Mazowiecki  Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska”.

2. Cel imprezy:
Wyłonienie drużyn i uczestniczek gier indywidualnych na  Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski.

3. Termin i miejsce:
Turniej zostanie rozegrany w dniu 28.04.2012r. (sobota) w hali sportowej  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Ciechanowie ul. 17 Stycznia 60C.
godz. 9.00 - losowanie,  9.30 - gry w turnieju indywidualnym,
godz. 10.30 - losowanie, 11.00 -  gry w turnieju drużynowym.

4. Uczestnictwo :
W półfinałach uczestniczą przedstawiciele województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Każde województwo ma prawo wystawić po 2 drużyny i 2 zawodniczki w grach pojedynczych w każdej kategorii wiekowej.

5. System rozgrywek:
Zgodnie z regulaminem PZTS.

6. Nagrody:
Awansujący otrzymują puchary i pamiątkowe dyplomy.

7. Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Pozostałe koszty pokrywają jednostki delegujące.
Wpisowe do turnieju drużynowego młodziczek i juniorek – 30 zł.
Wpisowe do turnieju indywidualnego młodziczek i juniorek – 25 zł.
W kategorii kadetek wpisowego nie pobiera się.

Uwaga:
W przypadku konieczności wykupienia noclegów proszę o kontakt telefoniczny: Marek Romkowski  - 608 459 841.