Miejsce rozgrywek: hala sportowa w Lidzbarku Warmińskim,ul.Polna 36


Termin zawodów: 14.04.2012


Rozpoczęcie zawodów: godz.10.00-wszystkie kategorie wiekowe


Wpisowe: tak jak na WTK,dodatkowo opłata za drużynę,grę podwójną.


Organizator: Czesław Sienkiewicz