23.03.2012

W środę 28.03.2012 o godz.16.30 w gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim.
Obecność obowiązkow.