20.01.12

 

Na Walnym Zebraniu w dniu 19.01.2012 został wybrany nowy Zarząd WMZTS w składzie:

Zbyszek Pietkiewicz - Prezes

Tadeusz Czyczel - Wiceprezes do spraw sportowych

Czesław Sienkiewicz - Wiceprezes do spraw organizacyjnych

Katarzyna Radulewicz - Sekretarz

Krzysztof Targoński - Członek

Tomasz Sposób - Członek

Paweł Zieliński - Członek