12.12.11r.

W środę 14.12.2011r. o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim ul. Polna 36, odbędzie się Zebranie Zarządu WMZTS.

 

Porządek zebrania:

 

1. Sprawozdanie Prezesa WMZTS z działalności pomiędzy zebraniami Zarządu.

2. Wypracowanie wniosków na Walne Zebranie Warmińsko - Mazurskiej Federacji Sportu.

3. Zatwierdzenie składu KWJ i KWM na 2012r.

4. Zatwierdzenie kalendarza imprez WMZTS na II część sezonu 2011/2012