24.10.11

Nie ma zgłoszeń. 21.10.11 minął termin zgłoszeń organizatorów II WTK. Nie zgłosił się żaden organizator. Zarząd WMZTS do 25.10.11 zdecyduje, gdzie odbędzie się II WTK S i II WTK J,K,M,s.
Sekretarz WMZTS