29.06.11

Każdy uczestnik zgrupowań letnich musi zabrać ze sobą ważną kartę zdrowia sportowca lub aktualne zaświadczenie lekarskie oraz aktualną legitymację szkolną.