15.03.11

Zarząd WMZTS zmienia termin Walnego Zebrania Członków WMZTS z 23 marca 2011 r. na 28 kwietnia 2011 r. Zmiana spowodowana jest względami organizacyjnymi.

Prezes WMZTS.