23.01.11

Z powodu dużej absencji na posiedzeniach Zarządu, jednogłośną decyzją odwołano z funkcji Członka Zarządu WMZTS Jana Owczarka.