16.01.11

W czwartek 20 stycznia 2011 roku Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza na Zebranie Zarządu WMZTS, na godzinę 17:00.

Główne zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniu w rozwinięciu.

Główne zagadnienia:

1. Sprawozdanie Prezesa WMZTS z działalności pomiędzy zebraniami Zarządu.

2. Wypracowanie wniosków na Sprawozdawcze Walne Zebranie członków PZTS.

3. Zatwierdzenie składu KWJ i KWM na 2011 rok.

4. Wyznaczenie terminu i miejsca Sprawozdawczego Walnego Zebrania członków WMZTS.

5. Zatwierdzenie kalendarza imprez WMZTS na II część sezonu 2010/11.

Miejsce:

Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim.