11 grudnia, w sali olsztyńskiego OSIR-u, odbędzie się trzeci turniej z cyklu Grand Prix Olsztyna Amatorów. Poczštek zawodów - godz. 14. Organizator:
Sebastian Główczyk
tel. 501 130 068