23.12.2010

Przeszłość może nam wytyczyć drogę, przyszłość może nas zachęcić do
postępów, ale to teraźniejszość decyduje o nas, ona przekształca nas.


Jeśli chcesz rozwijać się dalej, z całą pokorą poznaj swe granice i
zachowaj odwagę, aby je przekroczyć.
                                                                     ks.Francois Gervais

Myśli te dedykuję młodym sportowcom, aby ciesząc się z ciepła Świąt,
postawili sobie pytanie, jak wykorzystują terażniejszość, czy chcą
przekroczyć swe granice, jak wielkie i trwałe są ich marzenia.

Trenerom, Rodzicom, Dobrym Ludziom Wspierającym Sport, Zawodnikom, Bożego
Narodzenia w rodzinnym cieple, Dzieciątka Jezus z ufnością dającego
nadzieję na lepsze jutro, choinki bogatej zielenią, pięknych rozmów z bliskimi, zadumy
życzy
Prezes WMZTS
Zbyszek Pietkiewicz