20.09.10

Zebranie Zarządu WMZTS - 29 września 2010 r., Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim, godz. 16:00.

Na zebraniu planowane jest poruszenie spraw o dużym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego, dlatego obecność członków Zarządu jest obowiązkowa,

Prezes WMZTS

Zbyszek Pietkiewicz.