30.06.10

Każdy uczestnik zgrupowania KWM i KWJ musi posiadać aktualną kartę zdrowia sportowca, aktualną legitymację szkolną i potwierdzenie wpłaty (150 zł. KWJ, 100 zł. KWM) na konto WMZTS (nr konta: 80 1160 2202 0000 0001 6326 6078).

Przyjazd na zgrupowanie 07.07.10 w godzinach 15:00 - 18:00, kolacja 18:30, pierwszy trening 19:30.

Adres zakwaterowania: Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Szkolna 3.