17.03.2010 
20 marca w Stawigudzie odbędzie się 
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny weteranów.
 
Miejsce: sala gimnazjum w Stawigudzie

Zapisy: 14:00-14:15

Losowanie: 14:15-14:30

Rozpoczecie gier:
14:30

Kategorie:

40-49 lat

50-59 lat

60-69 lat

70+

Wpisowe: 20 zł