27.02.2010 
VI Turniej z cyklu Grand Prix Olecka 
odbędzie się 06.03.10r. w hali Zespołu 
Szkół w Olecku (Os.Siejnik 14)
 
Harmonogram gier:
- kl. I-IV SP (dziewczęta i chłopcy) - o godz. 9.00
- kl. V-VI SP (dziewczęta i chłopcy) - około godz. 10.00
- Gimnazja (dziewczęta i chłopcy) - ok. godz. 12.00
- szkoły średnie (dziewczęta i chłopcy) - ok. godz. 13.00
- kategorie Open - ok. godz. 14.30
- kategoria powyzej lat 50 - ok. godz. 15.00
Nagrody:
- za zajęcie I m-ca - statuetka,
- za zajęcie II-III m-ca - medale,
- za zajęcie I-III m-c - pamiątkowe dyplomy.
Wpisowe:
- dzieci i młodzież - 5 zł,
- pozostali - 10 zł.
Osoby odpowiedzialne: Dariusz Karniej , tel. 600 274 632
Marzena Jasińska , tel. 603 904 766