21.02.2010 

W załączniku znajduje się komunikat końcowy piątego turnieju z cyklu Grand Prix Olecka.