26.01.2010

W części Więcej... podajemy kryteria powołań do Kadry Wojewódzkiej Kadetów i Juniorów.

 

 

Zasady powoływania do KWKiJ:

1. udział w OTK i MP w sezonie 2008/2009
2. udział w OTK w sezonie 2009/2010
3. prognozowany udział w MP 2010, 2011
4. udział w MŚ, ME w 2009
5. aktywny udział w zgrupowaniach i konsultacjach w 2009 roku.

Za Prezydium WMZTS
Zbyszek Pietkiewicz