10.12.2009

14 stycznia 2010 roku w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WMZTS w sprawie zmiany statutu Związku.

Prezes WMZTS - Zbyszek Pietkiewicz