07.12.2009

Termin i miejsce: 10.12.2009 (czwartek), godz. 16:30, Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

Główne zagadnienia:

1. Sprawy bieżące.

2. Przygotowanie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków WMZTS.

3. Zatwierdzenie wojewódzkiego kalendarza imprez na sezon 2009/2010.

4. Założenia organizacyjno-szkoleniowe na rok 2010.

5. Sprawy różne.