Adres korenspondencyyjny WMZTS z OSIR Lidzbark Warmiński zmienia się na:

Zbyszek Pietkiewicz

11-100 Lidzbark Warmiński

ul.Konstytucji 3-ciego Maja 4/2