27 listopada, w sali olsztyńskiego OSIR-u, odbędzie się drugi turniej z cyklu Grand Prix Olsztyna Amatorów. Poczatek zawodów - godz. 15. Organizator:
Sebastian Główczyk
tel. 501 130 068