29.08.2009

WMZTS

 

 

Decyzje Zarządu:

1. I WTK seniorów - 6 września 2009 (Lidzark Warm.); I WTK juniorów, kadetów i młodzików - 12 września 2009 (Lidzbark Warm.).

2. Wysokość opłat obowiązujących w sezonie 2009/2010: składka członkowska do WMZTS - 100 zł (UKS - 50zł), wpisowe do III ligi - 200 zł, wpisowe do WTK - senior 12 zł, junior i kadet 10 zł, młodzik i żak 8 zł, weteran 20 zł.

3. Termin składania zgłoszeń do rozgrywek III ligi - 18 września 2009.

4. Zawodnicy, którzy podczas letnich przygotowań do sezonu 2009/2010 odmówili współpracy z WMZTS (tj. nie brali udziału w zgrupowaniach kadry województwa) nie będą finansowani z pieniędzy związkowych na I Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym. W przypadku, gdy dany zawodnik na I OTK zajmie miejsce w przedziale 1-8, na II OTK będzie finansowany przez WMZTS.

5. Zawodnicy, którzy z własnej woli nie uczestniczyli we wszystkich zgrupowaniach kadry wojewódzkiej będą traktowani analogicznie do zawodników ujętych w punkcie 4.

6. Podjęto decyzję o dopuszczeniu do rozgrywek III ligi zespołów składających się z zawodników niezrzeszonych. Zespoły te nie będą reprezentować żadnego klubu. Muszą natomiast, podobnie jak inne, opłacić wszystkie składki ujęte w regulaminie.