W piątek 28 sierpnia w Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się zebranie Zarządu WMZTS. Początek spotkania - godzina 13:00.

 

 

 

 

Plan zebrania:

1. Przedstawienie działalności Zarządu WMZTS od poprzedniego zebrania.

2. Podsumowanie zgrupowań KWM i KWJ.

3. Ustalenie terminarza rozgrywek WMZTS.

4. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu WMZTS na sezon 2009/2010. 

5. Sprawy różne.

 

Prezes WMZTS,

Zbyszek Pietkiewicz