WMZTS

 

 

 

 

Każdy klub zarejestrowany w Polskim Związku Tenisa Stołowego i chcący wykupić co najmniej jedną licencję zawodniczą zgodnie z Ustawą o sporcie kwalifikowanym będzie zobligowany do wykupienia licencji klubowej. Koszt wykupu licencji to 100zł. Wszystkie wnioski należy składać poprzez swoje macierzyste województwa.

Procedura składania wniosków wygląda następująco:
Klub chcący wykupić licencję zawodniczą wykupuje najpierw licencję klubową zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale dotyczącej nadawania licencji klubowej (dział Regulaminy i druki). WZTS przyjmuje wniosek od klubu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dowodem wpłaty na rzecz swojego WZTSu.

Osobno klub może się zwrócić też do PZTS z wnioskiem o wydrukowanie licencji. Czas oczekiwania na wydruk licencji będzie uzależniony od liczby wniosków.

Uchwalono też, że każdy nowo zgłaszany zawodnik musi posiadać oświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania tenisa stołowego. Oświadczenia takie należy składać w swoich macierzystych WZTSach.

www.pzts.plINSTRUKCJA:

Przykładowo, chcemy wykupić licencje zawodnikom grającym w jednym klubie: Jan Kowalski (senior) i Michał Kowalski (junior).

1. Wpłacamy 100 zł na konto Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie tytułem opłaty za licencję klubową.
Dane do przelewu: nr konta 60 1240 5598 1111 0000 5030 4552, Olsztyn 10-563 ul. Głowackiego 27A, tytułem - tenis stołowy opłata za licencję klubową.

2. Wpłacamy na wyżej podane konto 30 zł za zawodnika z kategorii seniorskiej oraz 25 zł za zawodnika z kategorii juniorskiej. W tytule obowiązkowo wpisujemy: tenis stołowy opłata za licencję zawodniczą. UWAGA!!! Opłata za licencję dla zawodnika niestowarzyszonego wynosi 35 zł.

3. Przesyłamy kopie dokumentów potwierdzających wpłaty oraz wnioski o wydanie licencji wraz z załącznikami (dostępne do wydrukowania na stronie www.pzts.pl) na adres Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 24.