Początek gier w kategorii JUNIOR i KADET - godz. 15:00; w kategorii OPEN - godz. 15:30.