III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny weteranów odbędzie się 25 kwietnia.