18 kwietnia w Olecku odbędzie się II Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja.

 

 

 

 

 

 
Termin i miejsce: 18 kwietnia 2009; hala sportowa ZST w Olecku/ul.Zamkowa 2
Rozpoczęcie: godz. 9:00
Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach:
- kl. I-II SP (chł. i dz.)
- kl. III-IV SP (chł. i dz.)
- kl. V-VI SP (chł. i dz.)
- kl. gim. (chł. i dz.)
- szkoły średnie (chł. i dz.)
- open (kobiet i mężczyzn)
- powyżej 50 lat
- kategorie dla osób niepełnosprawnych
(w zależności od stopnia niepełnosprawności i ilości zgłoszeń)
- VIP
Nagrody: za m-ca I - III puchary i medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wpisowe: młodzież szkolna - 5 zł, pozostali - 10 zł
Organizator: Dariusz Karniej - 600 274 632