Lidzbark Warmiński - 20 marca 2009; godz. 16:00

 

 

 
Program zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności pomiędzy zarządami.
2. Ocena organizacji IMP seniorów.
3. Przyjęcie planu pracy zarządu do końca sezonu 2008/2009.
4. Powołanie komisji zatwierdzającej sędziów okręgowych.
5. Organizacja baraży o II ligę.
6. Organizacja eliminacji wojewódzkich do finału ogólnopolskiego Memoriału im. Andrzeja Grubby.
7. Omówienie finansów WMZTS.
8. Sprawy różne.

Prezes WMZTS
Zbyszek Pietkiewicz