Szkolenie na sędziów okręgowych odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim w dniu 21 marca. Program szkolenia w części Więcej....

 

 

 

 

 
Program:
I. 9:00 - 10:00 - omówienie podstawowych zagadnień dotyczących sędziowania w tenisie stołowym;

II. 10:00 - 15:00 - sędziowanie młodzieży startującej w mistrzostwach województwa;

III. 15:00 - 16:00 - omówienie pracy sędziów, egzamin.

Szkolenie poprowadzi sędzia związkowy, a egzamin zatwierdzi komisja powołana przez Zarząd WMZTS.

Prezes WMZTS
Zbyszek Pietkiewicz