Czas: środa (10.12.2008), godz. 16:30

Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim 

Obecność obowiązkowa.