II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaków i Młodzików odbędzie się 16 listopada w Giżycku, w Gimnazjum nr 2 ul. Warszawska 39.

 

 

 

 

Zapisy do WTK: 9.00 - 9.30

Losowanie: 9.30 - 10.00

Początek gier: 10.00

Prawo startu w zawodach mają żacy/czki urodzeni w 1998 i młodsi oraz młodzicy/czki urodzeni w 1996 i młodsi, którzy posiadają aktualne licencje zawodnicze, bądź potwierdzoną wpłatę za licencję z wykazem imiennym na sezon 2008/09 i ważne badania lekarskie.

Wpisowe w wysokości 8 zł pobiera bezpośredni organizator – UKS „RATUSZ” w Giżycku.